top of page

Els patinets necessiten assegurança?

Albert Ferré, advocat i CEO de Ferré | Advocats de Persones explica quin tipus de responsabilitat tenen els conductors de patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal (VMP). En els últims temps ha augmentat molt el número d'aquests vehicles pels carrers i comencem a preguntar-nos quins drets i obligacions tenen.


«En el supòsit de tenir un accident i no disposar de segur, el conductor del patinet respondrà dels danys que ha provocat amb el seu patrimoni. Si és menor d'edat, respondran els pares o tutors legals».


Comentarios


bottom of page